<< كتابهاي فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
NC ان . سي و ويروسهاي كامپيوتري[كتابهاي درسي]: 307- 301- 103- 10- 1
2
NCBI [ ان سي بي آي ] ابزارهاي آناليز داده ها
3
Nero 9 [ نرو ناين ] برنامه اي قدرتمند براي توليد انواع سي دي و DVD [ دي وي دي ]
4
Net framework و.C پرسپكتيو c++
5
Network+ [نت ورك] تا پياده سازي شبكه هاي مبتني بر Cisco
6
NFC و RFID فناوريهاي مدرن در كتابخانه ها و مراكز اطلاعات
7
NFPA 92A[ان اف پي اي نود و دو اي] استاندارد سيستم هاي كنترل دود با استفاده از موانع و اختلاف فشار
8
NLP [ان ال پي]در كلاس درس
9
Norton utilities [نورتون يوتيليتيز] شاخه كار دانش استاندارد مهارت: رايانه كار درجه 1
10
Norton utilities[ نورتون يوتيليتيز] شاخه كار دانش استاندارد مهارت رايانه كاردرجه 1
بازگشت