<< كتابهاي فارسي >>
<< بر اساس عنوان >>
1
[ اتوكد12] Autocad 21 شاخه كاردانش استاندارد مهارت رايانه كار درجه 1
2
[ ادوبي پرمير 5/6] براي مبتديان
3
[ اكسل نود و هفت ] Excel 97 شاخه كار دانش، استاندارد مهارت: رايانه كار درجه 2
4
[ امكان ] ديدن خداوند از منظر تنزيه و تشبيه
5
[ پاور پوينت 97] Power point 97 شاخه كار دانش استاندارد مهارت: رايانه كار درجه 2
6
[ چهارهزار ] 4000 واژه كليدي در زبان انگليسي بر اساس 4000 Essential English Words
7
[ ده هزار ] 10000 لغت كاربردي در زبان روسي، انگليسي و فارسي
8
[ صد و بيست و نه ] 129 داستان كوتاه آلماني فارسي
9
[ صد و بيست و نه ] 129 داستان كوتاه روسي ـ فارسي
10
[ صد و بيست و نه ] 129 داستان كوتاه فرانسه - فارسي
11
[ كيو بيسيك ] QBasic شاخه كاردانش: استاندارد مهارت: رايانه كار درجه 1
12
[ هشتصد و پنجاه] 850 معماي قرآني
13
[ هفتصد و هفتاد ] 770 تست علوم آزمايشگاهي (مجموعه آزمون هاي كارداني به كارشناسي علوم آزمايشگاه )
14
[...] نشانه شناسي سانسور و سكوت سخن
15
[23] ااصل موفقيت وارِن بافِت Warren Buffett( ثروتمندترين سرمايه گذار جهان) و ديگر نابغه هاي سرمايه گذاري و هفت اشتباه بزرگ در معاملات سهام
16
[251= دويست و پنجاه و يك] تست شيمي معدني؛ بانضمام پاسخ تشريحي آزمونهاي كنكور كارشناسي ارشد شيمي سالهاي 1368 الي 1372
17
[7] هفت عادت خانواده هاي موفق
18
[آي سي دي - ده] ICD - 10 طبقه بندي بين المللي اختلالهاي رواني و رفتاري: توصيفهاي باليني و رهنمود هاي تشخيصي
19
[اتوكد 12] Autocad 12 شاخه كار دانش استاندارد مهارت رايانه كار درجه 1
20
[اس. پي. اس. اس. ] SPSS در تربيت بدني
21
[اسنشيال وردز فور د تافل] Essential words for the TOEFL
22
[اف.ايكس.تي] FXT: كراس ترينينگ عملكردي (تمرينات فانكشنال)
23
[اكت] ACT در عمل مفهوم پردازي در درمان پذيرش و تعهد
24
[اكسل نود و هفت ] Excel 79 شاخه كار و دانش ، استاندار مهارت : رايانه كار درجه 2
25
[اويو] Eview همگام با اقتصاد سنجي
26
[ايكس. ام. ال اند اس. كيو. ال. سرور 2000] XML & SQL Server 2000
27
[بيست و يك] 21 روش عالي براي اينكه زمانتان را مديريت و كارآيي تان را دو برابر كنيد
28
[پانزده] 15 دقيقه HIIT [اچ آي آي تي]: تمرينات تناوبي با شدت بالا براي بانوان (تمريناتي كه مي توانيد آن را در هر مكاني انجام دهيد)
29
[پاور پوينت 97] Power point 79 شاخه كار دانش استاندار مهارت :رايانه كار درجه 2
30
[پاوريونيت 97] Power Point 97 (كمك آموزشي ) (ويژه دانشجويان مقاطع مختلف تحصيلي، دانش آموزان فني حرفه اي، كار دانش و هنرستانها﴾
31
[تحقيق در عمليات 1]
32
[جي. آر. ايي: كميستري تست] = Chemistry test: GRE: تست هاي انتخابي شيمي جهت دوره هاي كارشناسي ارشد و دكترا
33
[چهار هزار] 4000 طرح تزييني (كتاب مرجع طراحان و گرافيستها)
34
[دبليو. آر. ام. نود و پنج] WRM 95: مجموعه مقالات كنفرانس منطقه اي مديريت منابع آب، دانشگاه صنعتي اصفهان 6- 8 شهريور 1374
35
[دم پروژ] ‎ Demprojنرم افزار پيش بيني جمعيت ( نسخه ي4 )
36
[دوازده] هزار پويندگي و پايندگي ايرانيان
37
[دوهزار و هشتصد] 2800 مسئله حل المسائل مثلثات براي سال ششم رياضي دبيرستانها و كنكور دانشكده ها شامل : كليه قواعد مثلثاتي ، حل مسائل چند كتاب خارجي ،...
38
[دوهزارو هشتصد]2800 مسئله حل المسائل مثلثات براي سال ششم رياضي دبيرستانها و كنكور دانشكده ها: شامل كليه قواعد مثلثاتي، حل مسائل چند كتاب خارجي، حل مسائل امتحانات نهائي،...
39
[رد هت لينوكس نه] Red Hat Linux 9
40
[ري . فكتورينگ]Refactoring
41
[زاد المعاد]
42
[صد و پنجاه] 150 سال تلاش خونين، مجموعه مقالات
43
[صد و يك] 101 تمرين براي مدارس فوتبال
44
[صد] 100 نمودار مديريت
45
[صد]100 جنگ بزرگ تاريخ
46
[فايو اس]5S كاربردي براي ادارات دولتي، سازمانها ، واحدهاي توليدي و خدماتي
47
[فست بانك ]Fast Bank (MSRT, UTEPT, MHLE, TOLIMO): بانك سوالات ادوار گذشته آزمون هاي زبان دكتري
48
[كورل دراو پنج] Corel draw 5 به زبان ساده
49
[كيو بيسيك ] QBasic شاخه كار و دانش : استاندارد مهارت : رايانه كار درجه 1
50
[كيو. اف. دي.] QFD در صنعت و خدمات (از تئوري تا عمل)
51
[گزارش]
52
[گزارش] كنفرانس بين المللي بازسازي جنگ زده
53
[مايكروسافت افيس اكسل 2003]= Microsoft Office Exel 2003
54
[مايكروسافت ويندوز 2000 گام به گام] Microsoft Windows 2000
55
[نه] 9 گام در راه عشق و زندگي
56
[هزار و يك ] 1001 نكته باريك تر از مو: گفته هاي پند آميز و حكيمانه براي دست يابي به روشني و الهام
57
[هفتصد] 700 طرح تزييني : قابل استفاده در گچبري - منبت كاري - سراميك - سيلك - نقش پارچه، ...
58
[هفده] 17 اصل كار تيمي ﴿ ويژگي هاي يك همكار تيمي ﴾ : چگونه باشيم تا هر تيم كاري، طالب ما باشد
59
[هفده]17اصل كار تيمي
60
[ورد 97] Word 79 شاخه كاردانش استاندارد مهارت : رايانه كار درجه 2
61
[ورد 97] Word 97 شاخه كار دانش استاندارد مهارت: رايانه كار درجه 2
بازگشت