<< پايان نامه لاتين >>
<< بر اساس عنوان >>
1
تأثير عملكرد حافظه كاري بر خطاهاي املايي فراگيران ايراني زبان فرانسه
2
ترجمه كتاب "ترجمه ماشيني و پژوهش جهاني – گامي به سوي سواد ترجمه ماشيني در جامعه دانشگاهي"
بازگشت