<< پايان نامه فارسي >>
<< بر اساس موضوع >>
از : 3،2-دي هيدروكوئينازولين-4(H1)-اون ◄ اكسايش نوري ◄ اكسايش حر.... تا : 3،2-دي هيدروكوئينازولين-4(H1)-اون ◄ اكسايش نوري ◄ اكسايش حرارتي ◄ تترابوتيل¬آمونيوم پراكسي¬دي¬سولفات ◄ بنزوئيل پروكسايد ◄ مكانيسم انتقال الكترون ◄ مكانيسم جذب هيدروژن
بازگشت