شماره ركورد :
7684
شماره راهنما :
THE2 119
نويسنده :
محمد هاشمي ورنوسفادراني، نورالله
عنوان :
بررسي تطبيقي جعل ملاصدرا و خلق در قرآن از منظر فخر رازي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
الهيات-فلسفه و كلام اسلامي
دانشكده :
دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه الهيات
تاريخ دفاع :
1389
صفحه شمار :
67ص.
استاد راهنما :
جعفر شانظري
استاد مشاور :
سيد مهدي امامي جمعه
توصيفگر ها :
فخر رازي، محمد بن عمر، 544؟-606ق. , صدرالدين شيرازي، محمد بن ابراهيم، 979-105ق. , آفرينش , جعل , حركت جوهري , حدوث زماني تجددي
توصيفگر لاتين :
Creation , Ja l , Essential Movement , Temporal Accurse
عنوان لاتين :
The Comparative Study of Ja l in Molla Sadra s Philosophy and Creation in Quran from Viewpoint of Fakhr e Razi
لينک به اين مدرک :

بازگشت