شماره ركورد :
7413
شماره راهنما :
EDU2 311
نويسنده :
محمودي، ايوب
عنوان :
بررسي و تبيين آراي تربيتي پائولوفريره و نقدي برآن
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
تاريخ و فلسفه آموزش و پرورش
دانشكده :
دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، گروه علوم تربيتي
تاريخ دفاع :
1389
صفحه شمار :
198ص.
استاد راهنما :
محمد جواد لياقتدار، سيد ابراهيم ميرشاه جعفري
استاد مشاور :
محمد حسين حيدري
توصيفگر ها :
مكتب فرانكفورت , تفكر انتقادي , فريره، پائولو , تربيت سياسي , تربيت رهايي بخش , آموزش بزرگسالان , برنامه ريزي آموزشي , نظام آموزشي , آموزش
توصيفگر لاتين :
Frankfort School , Critical Thinking , Freire Paulo , Political Education , Emancipatory Education , Adult Education , Educational Planning , Education System , Education
عنوان لاتين :
Study and Exploration of Paulo Freire Educational Thoughts and Its Critic
لينک به اين مدرک :

بازگشت