شماره ركورد :
7208
شماره راهنما :
ECO2 315
نويسنده :
محمدي مطلق، محمد
عنوان :
تحليل تاثير سياست هاي مالي توزيعي بر رشد اقتصادي ايران در چارچوب الگوي نسل هاي تداخلي
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
دانشكده :
دانشكده علوم اداري و اقتصاد، گروه اقتصاد
تاريخ دفاع :
1389
صفحه شمار :
109ص.
استاد راهنما :
رحيم دلالي اصفهاني
استاد مشاور :
محمد واعظ برزاني
توصيفگر ها :
سياست مالي , توزيعي بين النسلي , توسعه اقتصادي , نرخ هموار كننده مصرف , الگوي نسل هاي تداخلي بلانچارد , مدل برون زاي بارو , كاليبره كردن
توصيفگر لاتين :
Financial Policy , Overlapping Generational Redistribution , Economic Development , Rate of Smooth Consumption , Blanchard , Calibration
عنوان لاتين :
The Impact of Distributional Fiscal Policies on Iranian Economic Growth Within Overlapping Generations Model
لينک به اين مدرک :

بازگشت