شماره ركورد :
7127
شماره راهنما :
ECO2 311
نويسنده :
محمدي يزدي، حميد
عنوان :
اندازه گيري و تجزيه و تحليل رشد بهره وري كل عوامل توليد در صنعت برق ايران﴿1387-1373﴾
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
دانشكده :
دانشكده علوم اداري و اقتصاد، گروه اقتصاد
تاريخ دفاع :
1389
صفحه شمار :
99ص.
استاد راهنما :
عليمراد شريفي
استاد مشاور :
كريم آذربايجاني
توصيفگر ها :
بهره وري , عوامل توليد , صنعت برق , ايران , داده پانلي , توسعه اقتصادي , تابع هزينه ترانسلوگ , صرفه جويي مقياس
توصيفگر لاتين :
Productivity , Total Factor , Electricity Industry , Iran , Panel Data , Economic Development , Translog Cost Function , Economies of Scale
عنوان لاتين :
Measurment and Analysis of Total Factor Productivity Growth in the Iranian Electricity Industry(1994-2008)
لينک به اين مدرک :

بازگشت