شماره ركورد :
4905
شماره راهنما :
ACC2 1
نويسنده :
محمدي خشوئي، حمزه
عنوان :
ارزيابي اثر هزينه هاي نمايندگي بر قيمت گذاري خدمات حسابرسي در شركت هاي توليدي بورس اوراق بهادار تهران براي سال 1384
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد حسابداري
دانشكده :
دانشكده علوم اداري و اقتصاد، گروه حسابداري
تاريخ دفاع :
اسفند 1386
استاد راهنما :
دكتر روح الله رجبي
كتابنامه :
ص 120-117
توصيفگر ها :
حسابداري , 1386 , هزينه زندگي , قيمت گذاري , حسابرسي , خدمات حسابرسي
نام نمايه ساز :
samadi^d2009/01/14 13:54:07
توصيفگر لاتين :
بورس اوراق بهادار تهرانAccounting , Agency cost , Pricing , Auditing , Audit services , Tehran Stock Exchange
عنوان لاتين :
Evaluating the effect of agency cost on audit service pricing of manufacturing companies listed in Tehran Stock Exchange for the year of 2005
لينک به اين مدرک :

بازگشت