شماره ركورد :
4595
شماره راهنما :
BIO2 250
نويسنده :
محقق طباطبايي، سميه
عنوان :
بررسي اكولوژيكي گياهان آبزي و ساحلي رودخانه زاينده رود در استان اصفهان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد زيست شناسي گرايش سيستماتيك گياهي
دانشكده :
دانشكده علوم ، گروه زيست شناسي
تاريخ دفاع :
مهر 1386
استاد راهنما :
دكتر سعيد افشار زاده ، دكتر محمد رضا رحيمي نژاد
كتابنامه :
ص 91 - 100
توصيفگر ها :
سيستماتيك گياهي , گياه آبزي , گياهان ساحلي , كوادراتآبي , كوادرات ساحلي , باتلاق گاو خوني , آبهاي جاري , تاكسونومي گياهي , زاينده رود , اصفهان﴿استان﴾ , بررسي اكولوژيكي , آناليز خوشه اي , آناليز رج بندي قطبي
نام نمايه ساز :
samadi^d2008/05/18 09:32:25 , samadi^d2008/06/21 13:48:29
توصيفگر لاتين :
آناليزمولفه هاي اصلي Aquatic plant , Riparian plant , Water quadrat , Riparian quadrat , Gavkhony wetland , Lotic waters , plant toxonomy , Zayanderood river , Isfahan province , Ecological analysis , Cluster analysis , Polar ordination , Principle components analysis
عنوان لاتين :
ص. ع. به انگليسي : Ecological study of aquatic and riparian vegetation of Zayandehrood river in Esfahan
لينک به اين مدرک :

بازگشت