شماره ركورد :
23076
شماره راهنما :
NUC2 204
نويسنده :
مرادي كل بلندي، رامتين
عنوان :
توسعه روشي بهينه جهت بهبود كارآيي تيوب هاي اشعه ايكس با استفاده از شبيه سازي به روش مونت كارلو
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
مهندسي هسته اي
دانشكده :
فيزيك
تاريخ دفاع :
شهريورماه 1402
صفحه شمار :
86ص.
استاد راهنما :
محمدرضا عبدي،منصور عاشور
استاد مشاور :
افروز عسگري
توصيفگر فارسي :
تيوب اشعه ايكس , شبيه سازي مونت كارلو , زاويه آند , فيلتر
تاريخ نمايه سازي :
1401/08/16
نام نمايه ساز :
فرزانه عزيزي
توصيفگر لاتين :
X-ray tube , Monte Carlo simulation , Anode angle , filter
عنوان لاتين :
Development of an optimal method to improve the efficiency of X-ray tubes by using Monte Carlo simulation
لينک به اين مدرک :

بازگشت