شماره ركورد :
19978
شماره راهنما :
COU2 343
نويسنده :
مرادمند، فاطمه
عنوان :
بررسي نقش انطباق‌پذيري، شايستگي‌ها و رسالت مسير شغلي در تبيين اشتغال پذيري دانشجويان
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
مشاوره گرايش مشاوره شغلي
دانشكده :
علوم تربيتي و روانشناسي گروه مشاوره
تاريخ دفاع :
اسفند ماه 1399
صفحه شمار :
105ص.
استاد راهنما :
پريسا نيلفروشان
توصيفگر ها :
اشتغال پذيري , انطباق پذيري مسير شغلي , شايستگي هاي مسير شغلي , رسالت مسير شغلي
توصيفگر لاتين :
Employability , Career Adaptability , Career Competencies , Career Calling
عنوان لاتين :
The role of career adaptability, career competences and career calling in university students’ employability
لينک به اين مدرک :

بازگشت