شماره ركورد :
18690
شماره راهنما :
MAN3 107
نويسنده :
محبوبي رناني، عفت السادات
عنوان :
طراحي الگوي عوامل مؤثر بر ارتقا موقعيت برند در لوازم خانگي و تأثير آن بر تصوير برند، ارزش ويژه برند، تجربه مشتري و برتري قيمتي برند (مورد مطالعه برند هاي منتخب يخچال)
مقطع تحصيلي :
دكتري
رشته تحصيلي :
رشته‌ي مديريت بازرگاني گرايش بازاريابي
دانشكده :
دانشكده علوم اداري و اقتصاد، گروه مديريت
تاريخ دفاع :
فروردين ماه 1399
صفحه شمار :
179 ص.
استاد راهنما :
سيد فتح اله اميري عقدايي، مجيد محمد شفيعي
استاد مشاور :
آذرنوش انصاري
توصيفگر ها :
موقعيت برند , تصوير برند , برتري قيمتي , تمايز برند , تجربه مشتري و ارزش ويژه برند
توصيفگر لاتين :
Brand Position , Brand Image , Brand Equity , Customer Experience , Brand Differentiation and Price Premium
عنوان لاتين :
Designing a Model for Influencing Factors Promoting Brand Position in Home Appliances and its Impact on Brand Image, Brand Equity, Customer Experience and Brand Price Premium (Case Study of selected Refrigerator Brands)
شماره شناسايي :
۹۳۳۴۱۱۱۷۷۰۰۳
لينک به اين مدرک :

بازگشت