شماره ركورد :
18507
شماره راهنما :
SPO3 39
نويسنده :
محمدرحيمي، ناصر
عنوان :
تاثير تمرينات تنفسي ثبات عصبي عضلاني پويا بر كيفيت تنفس و پاسچر دانشجويان پسر كم تحرك داراي پاسچر ضعيف
مقطع تحصيلي :
دكتري
رشته تحصيلي :
علوم ورزشي گرايش آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي
دانشكده :
علوم ورزشي گروه آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي
تاريخ دفاع :
دي ماه 1398
صفحه شمار :
135ص.
استاد راهنما :
رضا مهدوي نژاد
استاد مشاور :
سيدرضا عطارزاده حسيني، حسين نگهبان سيوكي
توصيفگر ها :
: تمرينات تنفسي ثبات عصبي عضلاني پويا , كيفيت پاسچر , كيفيت تنفس , قدرت عضلات تنفسي , نوسان پاسچر
توصيفگر لاتين :
Dynamic neuromuscular stabilization breathing exercises , Quality of posture , Quality of breathing , Respiratory muscle strength , Postural sway
عنوان لاتين :
The Effect of Dynamic Neuromuscular Stabilization Breathing Exercises in quality of Breathing and Posture of Sedentary Male Student with Poor Posture
شماره شناسايي :
۹۴۱۳۱۹۰۷۰۰۲
لينک به اين مدرک :

بازگشت