شماره ركورد :
18214
شماره راهنما :
BIO2 822
نويسنده :
محققيان، الهام
عنوان :
نقش سيناميك اسيد در تحمل به شوري گياه تنباكو (Nicotiana rustica L.) در شرايط كشت در شيشه
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
رشته زيست شناسي علوم گياهي گرايش فيزيولوژي گياهي
دانشكده :
دانشكده علوم، گروه زيست شناسي
تاريخ دفاع :
تير ماه 1398
صفحه شمار :
82 ص.
استاد راهنما :
علي اكبر احسانپور
توصيفگر ها :
سيناميك اسيد , تنش شوري , آنتي اكسيدان , گياه تنباكو , مقاومت به شوري
توصيفگر لاتين :
Cinematic acid , Salinity stress , Antioxidant , Tobacco , Resistance to salinity
عنوان لاتين :
The role of Cinnamic acid in salt tolerance of Nicotiana rustica L. under in vitro culture conditions
شماره شناسايي :
۹۵۱۸۱۱۴۳۴۰۰۶
لينک به اين مدرک :

بازگشت