شماره ركورد :
16937
شماره راهنما :
THE2 386
نويسنده :
محمدي، وجيهه
عنوان :
تحليل و طبقه بندي اسماء نكره در ساخت‌هاي مختلف نحوي قرآن و برابر يابي فارسي آن (بررسي موردي مفعول مطلق)
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
علوم قرآن و حديث
دانشكده :
دانشكده‌ ادبيات و علوم انساني، گروه علوم قرآن و حديث
تاريخ دفاع :
شهريورماه 1397
صفحه شمار :
۱۹۵ ص.
استاد راهنما :
رضا شكراني
استاد مشاور :
محسن صمدانيان
توصيفگر ها :
قرآن , ترجمه , اسم نكره , معناشناسي نحوي , مفعول مطلق
توصيفگر لاتين :
Quran , Translation , Syntactic structure , Mafoul motlag
عنوان لاتين :
The analysis and classification of the indefinite nouns in the syntactic structures of Quran and find its equivalent in Persian(case study “mafoul motlag”)
لينک به اين مدرک :

بازگشت