شماره ركورد :
15625
شماره راهنما :
PSY2 547
نويسنده :
محمدي، حسينعلي
عنوان :
بررسي ارتباط عوامل شخصيتي و عصب روان شناختي با رفتار مخاطره آميز رانندگان خودروهاي سنگين نجف آباد
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
روان شناسي گرايش عمومي
دانشكده :
دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي، گروه روان شناسي
تاريخ دفاع :
شهريورماه 1396
صفحه شمار :
87 ص.
استاد راهنما :
كريم عسگري
استاد مشاور :
حسين سماواتيان
توصيفگر ها :
عوامل شخصيتي , عوامل عصب روانشناختي , رفتارهاي پرخطر , رانندگان خودروهاي سنگين
توصيفگر لاتين :
neuro psychological factors , personalityfactors , dangerous driving behaviours , lorry drivers
عنوان لاتين :
Investigation of the Realationship of Personality an​d Neuro Psychological Factors with Dangerous Behaviors among Long Vehicle Drivers of the City of Najafabad
لينک به اين مدرک :

بازگشت