شماره ركورد :
15305
شماره راهنما :
LAW2 197
نويسنده :
مالكي فارساني، فهيمه
عنوان :
قلمرو انطباق مقررات ورشكستگي ايران با مقررات ورشكستگي در حقوق تجارت بين الملل
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
حقوق گرايش حقوق خصوصي
دانشكده :
علوم اداري و اقتصاد، گروه حقوق
تاريخ دفاع :
1395
صفحه شمار :
123ص.
استاد راهنما :
منوچهر توسلي نائيني
استاد مشاور :
محمود جلالي
توصيفگر ها :
ورشكستگي , تاريخ توقف , حقوق تجارت بين الملل , آنسيترال , حقوق تجارت ايران
توصيفگر لاتين :
bankruptcy , international trade law , multinational companies , UNCITRAL , Iranian Law
عنوان لاتين :
The Scope of The Conformity of Iranian Bankruptcy Law With The Provisions Of Bankruptcy In International Trade Law
لينک به اين مدرک :

بازگشت