شماره ركورد :
14466
شماره راهنما :
MAN2 651
نويسنده :
مؤذني، حميدرضا
عنوان :
آزمون مدل LCAPM با استفاده از معيار‌هاي منتخب نقد شوندگي در بورس اوراق بهادار تهران
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني، گرايش مالي
دانشكده :
دانشكده علوم اداري و اقتصاد، گروه مديريت
تاريخ دفاع :
شهريورماه 1395
صفحه شمار :
76ص.
استاد راهنما :
سعيد فتحي، آذرنوش انصاري
استاد مشاور :
محمود بت شكن
توصيفگر ها :
نقد شوندگي , مدل قيمت‌گذاري دارايي سرمايه‌اي تغديل شده با نقدشوندگي LCAPM , مدل قيمت‌گذاري دارايي سرمايه‌اي CAPM
توصيفگر لاتين :
Liquidity , Liquidity adjusted capital asset pricing model , Capital asset pricing model
عنوان لاتين :
Testing LCAPM model using selected liquidity measures
لينک به اين مدرک :

بازگشت