شماره ركورد :
14245
شماره راهنما :
TRA2 27
نويسنده :
مرادعليان، اميد
عنوان :
بررسي ديناميكي سازه پل درخطوط ريلي ايران با رويكرد افزايش ظرفيت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
مهندسي راه‌آهن گرايش خطوط
دانشكده :
دانشكده حمل و نقل، گروه مهندسي راه آهن
تاريخ دفاع :
بهمن ماه 1394
صفحه شمار :
101 ص.
استاد راهنما :
محمد‌علي رهگذر
استاد مشاور :
عليرضا قاري‌قرآن
توصيفگر ها :
تحليل ديناميكي , پل‌‌هاي راه‌آهن , مدل‌سازي , سرعت , ضرايب ديناميكي
توصيفگر لاتين :
Dynamic analysis , railway bridges , modeling , speed , dynamic factors
عنوان لاتين :
Dynamic Analysis of railway bridges in Iran to investigate a possible capacity increase
لينک به اين مدرک :

بازگشت