شماره ركورد :
13479
شماره راهنما :
LIB2 120
نويسنده :
محمدي جوزداني، فرزانه
عنوان :
ترسيم نقشه علمي پروانه‌هاي ثبت اختراع،مخترعان ايراني در پايگاه هاي بين‌المللي ثبت اختراع طي سال‌هاي 1970-2014
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
علم اطلاعات و دانش شناسي گرايش مديريت اطلاعات
دانشكده :
دانشكده علوم تربيتي و روان‌شناسي، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسي
تاريخ دفاع :
مهر ماه 1394
صفحه شمار :
66 ص.
استاد راهنما :
عاصفه عاصمي، احمد شعباني
توصيفگر ها :
نقشه علمي , پروانه ثبت اختراع , مخترع , پايگاه بين‌المللي ثبت اختراع , تحليل استنادي , نرم‌افزار گفي , علم‌سنجي
توصيفگر لاتين :
Scientific Map , Patent , Inventor , International Database , Citation Analysis , Gephi software , Scientometrics
عنوان لاتين :
Scientific mapping of Iranian Inventor’s Patent Database(IPD) during 1970-2014
لينک به اين مدرک :

بازگشت