شماره ركورد :
11474
شماره راهنما :
THE2 235
نويسنده :
محموديان بارزي، ريحانه
عنوان :
آسيب شناسي روش‌هاي تدبر در قرآن
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
الهيات گرايش علوم قرآن و حديث
دانشكده :
دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه علوم قرآن و حديث
تاريخ دفاع :
1392
صفحه شمار :
88 ص
استاد راهنما :
سيد مهدي لطفي
استاد مشاور :
امير احمدنژاد
توصيفگر ها :
قرآن , آسيب شناسي , روش , تدبر , تفسير
توصيفگر لاتين :
Quran , pathology , method , DT (Deep Thinking ) , interpretation
عنوان لاتين :
Pathology of meditates methods in the Quran
لينک به اين مدرک :

بازگشت