شماره ركورد :
10325
شماره راهنما :
MAN2 479
نويسنده :
مددپور، سرور
عنوان :
بررسي ميزان تحقق اهداف پياده سازي گمرك الكترونيك در گمرك اصفهان ﴿از ديدگاه كاركنان، صادركنندگان و واردكنندگان﴾
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
مديريت بازرگاني
دانشكده :
دانشكده مجازي مديريت، گروه مديريت
تاريخ دفاع :
1391
صفحه شمار :
111ص
استاد راهنما :
علي صنايعي
استاد مشاور :
جعفر محمودي
توصيفگر ها :
گمرك الكترونيك , اصفهان , تجارت الكترونيك , گمرك , فناوري اطلاعات و ارتباطات
توصيفگر لاتين :
electronic commerce , Isfahan , electronic customs , customs , information and commuication techonology
عنوان لاتين :
Evaluating the implementation of E-customs in the customs of Isfahan fromemploees, exporters and importers point of view
لينک به اين مدرک :

بازگشت