شماره ركورد :
10261
شماره راهنما :
PHI2 222
نويسنده :
محمدزاده، مژگان
عنوان :
تفسير هايدگر از تلقي افلاطون درباره حقيقت
مقطع تحصيلي :
كارشناسي ارشد
رشته تحصيلي :
فلسفه غرب
دانشكده :
دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه فلسفه
تاريخ دفاع :
1392
صفحه شمار :
94ص
استاد راهنما :
محمدجواد صافيان
استاد مشاور :
سعيد بيناي مطلق
توصيفگر ها :
هايدگر، مارتين , افلاطون , حقيقت , ادراك حسي ﴿فلسفه﴾
توصيفگر لاتين :
hedegger, Martin , plato , trust , sensory perception
عنوان لاتين :
Heidegger consideration on platoʹs approch to truth
لينک به اين مدرک :

بازگشت