شماره ركورد :
99699
پديد آور :
تامپسون، مل، 1946 - م.
Author :
Thompson، Mel
عنوان :
خودآموز فلسفه
شرح پديد آور :
مل تامپسون
مترجم :
ترجمه بهروز حسني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1387
مشخصات ظاهري :
يازده، 267ص.
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: philosophy
كتابنامه :
كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع :
فلسفه
شناسه هاي افزوده :
حسني، بهروز، 1339-، مترجم ,
ردة اصلي :
100
شمارة كاتر :
ت257خ
تاريخ :
1387
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت