شماره ركورد :
99692
پديد آور :
تركيان، مهدي
تولد/وفات :
، 1356-
عنوان :
اصول و مفاهيم سيستمهاي راداري هوايي(پايه و پيشرفته)
شرح پديد آور :
گردآورندگان مهدي تركيان، محمد هادي احمدي، علي ناصر دوست محمدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
105ص.: مصور،جدول
موضوع :
رادار و هوانوردي
شناسه هاي افزوده :
پ احمدي، محمد هادي , ع
ردة اصلي :
623
رده فرعي :
/7348
شمارة كاتر :
ت517الف
تاريخ ورود اطلاعات :
1390/02/12
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت