شماره ركورد :
99500
پديد آور :
دباغ، سروش، 1353 -
عنوان :
زبان و تصوير جهان: مقولاتي در فلسفه ويتگنشتاين
شرح پديد آور :
سروش دباغ
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
163ص
كتابنامه :
كتابنامه:ص.[157]- 160
موضوع :
ويتگنشتاين، لودويگ، 1889- 1951م. , فلسفه آلماني - قرن 20م.
ردة اصلي :
192
شمارة كاتر :
د352ز
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت