شماره ركورد :
99421
پديد آور :
توخولسكي، كورت، 1890- 1935م.
Author :
Tucholsky، Kurt
عنوان :
قصر گريپسهلم
شرح پديد آور :
نويسنده كورت توخولسكي
مترجم :
مترجم محمدرضا قليچ خاني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
175ص.
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي:Castle Gripsholm, 2004
موضوع :
داستان هاي آلماني- قرن 20م.
شناسه هاي افزوده :
پ مترجم قليچ خاني، محمدرضا، 1335 - , ع
ردة اصلي :
833
رده فرعي :
/912
شمارة كاتر :
ت794ق
تاريخ :
1389
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت