شماره ركورد :
98898
پديد آور :
يانگ ، مارك سي. كي.
Author :
Yang, Mark. C. K.
تولد/وفات :
، 1942 - م
عنوان :
مقدمه اي بر روش هاي آماري در ژنتيك مدرن
شرح پديد آور :
مولف مارك سي. كي. يانگ
مترجم :
مترجمين سونيا زكي زاده... [و ديگران]./
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
389 ص.: مصور، جدول، نمودار
يادداشت :
عنوان اصلي: Introduction to statistical methods in modern genetics, c2000.
موضوع :
ژنتيك
شناسه هاي افزوده :
زكي زاده، سونياف 1351- ،مترجم ,
ردة اصلي :
576
رده فرعي :
/50727
شمارة كاتر :
ي27م
تاريخ :
1389
تاريخ ورود اطلاعات :
1390/01/24
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت