شماره ركورد :
98887
پديد آور :
متقي، مريم، 1337-
عنوان :
جستجوي منابع علمي در اينترنت
شرح پديد آور :
نويسنده مريم متقي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
ج.: مصور
فروست :
مجموعه كتاب هاي جستجوي منابع در اينترنت.
يادداشت :
عنوان روي جلد: آموزش سريع جستجوي منابع علمي در اينترنت (2)... , فهرستنويسي بر اساس جلد دوم
مندرجات :
ج.1. آشنايي با بانك هاي اطلاعاتي﴿1﴾﴿ پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمي ايران﴾.- ج.2. : آشنايي با بانك هاي اطلاعاتي ( مركز اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي)
موضوع :
پايگاه هاي اطلاعاتي- جستجو , پايگاه هاي اطلاعاتي- ايران , پايگاه هاي اطلاعاتي- مديريت
شناسه هاي افزوده :
,
ردة اصلي :
025
رده فرعي :
/524
شمارة كاتر :
م242آ
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت