شماره ركورد :
98520
پديد آور :
ديكينسن، مارگرت، 1942 - م.
Author :
Dickinson , Margaret
عنوان :
دختر آسيابان
شرح پديد آور :
مارگرت ديكنسن
مترجم :
مترجم پريسا مفتاحي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
535 ص.
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: The Miller’s Daughter,1997
موضوع :
داستان هاي انگليسي - قرن 20م.
شناسه هاي افزوده :
مفتاحي ، مريم ، 1343 - ، مترجم ,
ردة اصلي :
823
رده فرعي :
/914
شمارة كاتر :
د942د
تاريخ :
1388
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت