شماره ركورد :
97721
پديد آور :
استاين، آر.ال، 1943 - م.
Author :
Stine , R. L.
عنوان :
پيانو = مرگ!
شرح پديد آور :
نويسنده: آر. ال. استاين
مترجم :
مترجم: شهره نورصالحي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
152ص
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: .Piano lessons can be murder, 1993
موضوع :
داستان هاي آمريكايي - قرن 20م. , داستانهاي وحشت آفرين آمريكايي - قرن 20م.
شناسه هاي افزوده :
نورصالحي ، شهره ، 1329 -، مترجم ,
ردة اصلي :
813
رده فرعي :
/54
شمارة كاتر :
الف478پ
تاريخ :
1389
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت