شماره ركورد :
97362
پديد آور :
معتضد، خسرو، 1321 -
عنوان :
از ماشين دودي ناصرالدين شاه تا بنز الگانس
شرح پديد آور :
خسرو معتضد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
492ص.: مصور
موضوع :
اتومبيلها - ايران - تاريخ
ردة اصلي :
629
رده فرعي :
/20955
شمارة كاتر :
م655الف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت