شماره ركورد :
97332
پديد آور :
نجاتي، پروانه
عنوان :
فرشته و انجير
شرح پديد آور :
پروانه نجاتي، غلامرضا كافي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
134ص
موضوع :
شعر فارسي- قرن 14
شناسه هاي افزوده :
كافي، غلامرضا، نويسنده ,
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ن296ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت