شماره ركورد :
96894
پديد آور :
معتضد، خسرو، 1321 -
عنوان :
حاج امين الضرب: تاريخ تجارت و سرمايه گذاري صنعتي در ايران
شرح پديد آور :
خسرو معتضد
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
2ج.: مصور، جدول
يادداشت :
چاپ قبلي: جانزاده، 1366 -756ص
موضوع :
سرمايه گذاري-ايران- تاريخ , ايران- بازرگاني- تاريخ , ايران- بازرگاني- تاريخ- قرن 13ق.
ردة اصلي :
380
رده فرعي :
/0955
شمارة كاتر :
م655ح
تاريخ ورود اطلاعات :
1389/09/28
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت