شماره ركورد :
96889
عنوان :
الگوي سياست و توسعه در آمريكاي لاتين
شرح پديد آور :
[ويراستار] هوارد ج .وياردا٬ هاروي اف.كلاين
مترجم :
ترجمه پرويز امامزاده فرد
غيره :
[به سفارش] دفتر مطالعات سياسي و بين المللي ٬ وزارت امور خارجه
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
919ص
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: Latin American politics and development,6th ed, 2006.‎
موضوع :
آمريكاي لاتين , سياست و حكومت
شناسه هاي افزوده :
پ وياردا، هوارد ج.، 1939 - م، ويراستار , پ امامزاده فرد٬پرويز٬ 1331- مترجم
ردة اصلي :
980
شمارة كاتر :
الف734
تاريخ :
1388
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت