شماره ركورد :
96755
عنوان :
جشن نامه ي دكتر صديق
شرح پديد آور :
گردآورندگان : صديار وظيفه٬ احسان شكرخدايي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
272 ص.: مصور(رنگي)
يادداشت :
عنوان روي جلد: جشن نامه ي دكتر صديق(مجموعه مقالات و اشعار ارائه شده به مناسبت نكوداشت استاد)
موضوع :
محمدزاده صديق، حسين، 1324- -يادنامه ها , محققان- ايران- آذربايجان , نويسندگان ايراني- سرگذشتنامه
شناسه هاي افزوده :
وظيفه ، صديار، 1338 - ,
ردة اصلي :
8فا8
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ج438
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت