شماره ركورد :
96658
پديد آور :
گريسوگونو، ويويان
Author :
Grisogono , Vivian
عنوان :
آسيب هاي زانو(جهت استفاده ورزشكاران و عموم افراد): تشخيص و درمان بسياري از آسيب ها توسط خودتان
شرح پديد آور :
ويويان گريسوگونو
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
119ص.: مصور
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي : ‎Sports injuries: a self-help guide, 1992
موضوع :
زانوها- بيماريها , زانوها - زخم ها و آسيب ها- درمان , ورزش - حوادث و آسيب ها , زانوها - حوادث و آسيب ها - پيشگيري
شناسه هاي افزوده :
صغادي، جواد، 1336 -، مترجم ,
ردة اصلي :
617
رده فرعي :
/582
شمارة كاتر :
گ396آ
تاريخ :
1388
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت