شماره ركورد :
96564
پديد آور :
ميرصادقي ، جمال ، 1312-
عنوان :
عرق ريزان روح: توصيه هايي به نويسندگان جوان به ضميمه واژه نامه و اصطلاحات ادبيات داستاني
شرح پديد آور :
جمال ميرصادقي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
229ص
موضوع :
داستان نويسي , داستان
ردة اصلي :
808
رده فرعي :
/3
شمارة كاتر :
م941ع
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت