شماره ركورد :
96135
پديد آور :
نامداري، نوشين، 1357 -
عنوان :
تو ماه شعر مني
شرح پديد آور :
نوشين نامداري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
68ص
موضوع :
شعر فارسي - قرن 14
ردة اصلي :
8فا1
رده فرعي :
/62
شمارة كاتر :
ن226ت
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت