شماره ركورد :
95807
پديد آور :
شارما ، رابين شيلپ، 1964 - م.
Author :
Sharma , Robin Shilp
عنوان :
صد و يك [101] حكمت آفتابي
شرح پديد آور :
رابين شارما
مترجم :
برگردان : آذر جولايي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1389
مشخصات ظاهري :
215ص
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي:Who will cry when you die? : life lessons from the monk who sold his Ferrari
موضوع :
راه و رسم زندگي
شناسه هاي افزوده :
جولايي ، آذر، 1337 - ، مترجم ,
ردة اصلي :
170
رده فرعي :
/44
شمارة كاتر :
ش161ص
تاريخ :
1389
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت