شماره ركورد :
95510
پديد آور :
متقي پور، متين، 1354 -
عنوان :
فيزيك و تربيت بدني
شرح پديد آور :
مولف: متين متقي پور
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
264ص.:مصور
كتابنامه :
كتابنامه: ص. 264
موضوع :
فيزيك
شناسه هاي افزوده :
ع
ردة اصلي :
530
رده فرعي :
/024796
شمارة كاتر :
م243ف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت