شماره ركورد :
95296
پديد آور :
تريسي، برايان، 1944-م.
Author :
Tracy, Brian
عنوان :
مديريت زمان
شرح پديد آور :
برايان تريسي
مترجم :
[مترجمان] عليرضا زارع، رضا عرب
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
415ص
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي: Time power: a proven system for getting more done in less....
موضوع :
وقت- تنظيم
شناسه هاي افزوده :
زارع، عليرضا، 1358-، مترجم ,
ردة اصلي :
650
رده فرعي :
/11
شمارة كاتر :
ت553م
تاريخ :
1388
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت