شماره ركورد :
9506
پديد آور :
پاترسن، سسيل هولدن، 1912-
عنوان :
مشاوره و راهنمائي در مدارس
شرح پديد آور :
نوشته سي. اچ. پاتريس
مترجم :
ترجمه يوسف اردبيلي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1350
مشخصات ظاهري :
د، 304 ص
عنوان به زبان اصلي :
Counseling and guidance
كتابنامه :
كتابنامه در آخر هر فصل
موضوع :
راهنمائي و مشاوره در آموزش و پرورش
شناسه هاي افزوده :
اردبيلي، يوسف، مترجم
ردة اصلي :
371
رده فرعي :
/42
شمارة كاتر :
پ124م
تاريخ :
1350
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
77.02^d// , rezvani^d2005/09/11 15:12:03 , s.hovsepian^d2005/09/13 08:11:56
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت