شماره ركورد :
94540
پديد آور :
نجفي پور، فرشاد،‌١٣٤٥- ،گردآورنده و مترجم
عنوان :
افسردگي
شرح پديد آور :
گردآوري و ترجمه فرشاد نجفي پور
ويرايشگر :
ويراستار منيرالسادات حسيني
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1386
مشخصات ظاهري :
126ص
فروست :
مجموعه كتاب هاي سلامت روان
موضوع :
روانشاسي عملي , افسردگي
ردة اصلي :
158
شمارة كاتر :
ن322الفس
تاريخ :
1386
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت