شماره ركورد :
93920
پديد آور :
نادري ، امير
عنوان :
حساب ديفرانسيل و انتگرال با ميپل
شرح پديد آور :
تاليف امير نادري
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1383
مشخصات ظاهري :
200 ص .:مصور، جدول، نمودار.
موضوع :
ميپل (فايل كامپيوتر) , حساب ديفرانسيل , حساب انتگرال , حسابان
ردة اصلي :
510/
رده فرعي :
28553
شمارة كاتر :
ن136الف
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت