شماره ركورد :
9387
پديد آور :
ياحقي، محمد جعفر، 1326 -
عنوان :
راهنماي نگارش و ويرايش
عنوان به زبان ديگر :
پشت جلد به انگليسي:M. J. yahaghi, M. M. naseh. Aguide to wriling and editing
شرح پديد آور :
تاليف محمد جعفر ياحقي، محمدمهدي ناصح
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1363
مشخصات ظاهري :
116 ص
فروست :
موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوي; 3
كتابنامه :
كتابنامه[115] -116
موضوع :
فن نگارش , نويسندگي , نقطه گذاري , ويراستاري
شناسه هاي افزوده :
ناصح، محمدمهدي، 1318 -
ردة اصلي :
808
رده فرعي :
/04فا
شمارة كاتر :
ي12ر
واردكنندة اطلاعات ﴿قديم﴾ :
سلطاني^d// , norouzi^d2004/12/22 11:32:15 , s.hovsepian^d2006/10/28 10:45:09
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت