شماره ركورد :
93570
عنوان :
راهنماي انگليسي براي دانشجويان علوم پايه
مترجم :
ترجمه: فرهاد توحيدي
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1381
مشخصات ظاهري :
177 ص
عناوين ديگر :
پشت جلد به انگليسي: Englixh for student of sciences
موضوع :
زبان انگليسي - كتابهاي قرائت - علوم , زبان انگليسي - كتابهاي درسي براي خارجيان - فارسي , كتابهاي قرائت ( دانشگاهي )
شناسه هاي افزوده :
توحيدي، فرهاد، 1343-، مترجم
ردة اصلي :
428
رده فرعي :
/24فا
شمارة كاتر :
ر298
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت