شماره ركورد :
93366
پديد آور :
يحيي ، هارون
Author :
‎Yahya, Harun
عنوان :
مباني فراماسونري
شرح پديد آور :
تاليف گروه تحقيقات علمي [صحيح : هارون يحيي ]
مترجم :
ترجمه جعفر سعيدي
ويرايشگر :
ويراستار حسين مير
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1376
مشخصات ظاهري :
496 ص.: مصور، جدول ، نمودار
فروست :
انتشارات مركز اسناد انقلاب اسلامي ؛ 24 , احزاب سياسي؛ 2
عنوان به زبان اصلي :
عنوان اصلي : ‎Yahudilik va Mosonluk
يادداشت :
چاپ سوم : 1384 , چاپ ششم: 1391
موضوع :
فراماسونها - تركيه , فراماسونري - جنبه هاي مذهبي -يهوديت , فراماسونري- تاريخ , يهوديان - تاريخ , فراماسونري - دفاعيه ها و رديه ها , يهوديت - دفاعيه ها و رديه ها
شناسه هاي افزوده :
پ سعيدي ، جعفر، 1342 - ، مترجم , ع
ردة اصلي :
366
رده فرعي :
/1088296
شمارة كاتر :
ي35م
تاريخ :
1376
تاريخ ورود اطلاعات :
1389/04/28
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت