شماره ركورد :
92309
پديد آور :
كمالان، مهدي
تولد/وفات :
1360-
عنوان :
نمونه قراردادهاي كاربري
شرح پديد آور :
تدوين سيد مهدي كمالان
اطلاعات نشر :
سال نشر :
1388
مشخصات ظاهري :
488ص.
موضوع :
قراردادها - ايران - فرم ها و پرسش نامه ها
ردة اصلي :
346/
رده فرعي :
5502
شمارة كاتر :
ك675ن
عناوين ديگر - جزئيات :
لينک به اين مدرک :

بازگشت